Den tredje fronten

Mao flyttet strategisk industri til Kinas mystiske indre – den fortryllende regionen oppavlet flere revolusjonære helter og opplever et nytt løft idag

Få steder har vært så lukket for omverdenen som Kinas indre hjerteland. Det var hit Mao strategisk flyttet kritisk industri for å gjøre folkerepublikken mer robust mot et amerikansk-ledet angrep fra kysten. Det ble den gang kalt den tredje fronten, men ble etter formannens død nedprioritert. Idag opplever regionen igjen et enormt økonomisk løft tildels av oppurtinister som utnytter billig arbeidskraft, tildels av partiets bekjempelse av fattigdom, og tildels av statens strategiske investeringer i ett-belte-en-vei-initiativet.

I sør er Laos og Myanmar. I vest er Tibet. I nord Sentral-Asias sletter. Mot øst åler Yangtze mot keiserens byer. I tåkelagte daler rover pandaen i bambusskoger.

31888,-

21 dager

ideologi★✩✩

revisjonisme★✩✩