Røde reiser

Din guide til revolusjonære Kina

东方红

Østen er rød

Vår mest populære tur som tar deg med på en inspirerende reise til de viktigste stedene i Folkerepublikkens historie

Turen begynner i supermetropolet Shanghai der vi blant annet får en innføring i de viktigste tesene i Kinaspesifikk sosialisme under seminar ved Fudan-universitetet med samfunnsviter og ideolog Sun Hujun. I tillegg til revolusjonære helters barndomshjem, besøker vi også en fabrikk i en de massive industriparkene i byens forsteder, der vi får se proletariatets forhold i en moderne sosialistisk stat.

Se mer

28888,-

15 dager

ideologi★★★

revisjonisme★✩✩

三线建设

Den tredje fronten

Mao flyttet strategisk industri til Kinas mystiske indre – den fortryllende regionen oppavlet flere revolusjonære helter og opplever et nytt løft idag

Få steder har vært så lukket for omverdenen som Kinas indre hjerteland. Det var hit Mao strategisk flyttet kritisk industri for å gjøre folkerepublikken mer robust mot et amerikansk-ledet angrep fra kysten. Det ble den gang kalt den tredje fronten, men ble etter formannens død nedprioritert. Idag opplever regionen igjen et enormt økonomisk løft tildels av oppurtinister som utnytter billig arbeidskraft, tildels av partiets bekjempelse av fattigdom, og tildels av statens strategiske investeringer i ett-belte-en-vei-initiativet.

Se mer

31888,-

21 dager

ideologi★✩✩

revisjonisme★✩✩

百年革命

100 år med revolusjon

En reise med fokus på revolusjonære bevegelser i Kina fra Xinhai-opprøret til Xi Jinping

Reisen begynner i Guangzhou hvor vi får omvisning på Sun Yat-Sen universitetet av historiker Hua Lin. Hun forteller om byens historie som internasjonal handelshavn og kruttpotte for opiumskriger og tidlige revolusjonære tilstrømninger, til nådagens forsøkslab for ny politikk i Kinaspesifikk sosialisme. Vi vil arrangere tur til en nærliggende fabrikk der vi får et innblikk i arbeidernes kår etter 70 år med sosialisme.

Se mer

33888,-

19 dager

ideologi★★★

revisjonisme★★★

Mye godt innhold og særs ideologisk bevisste guider. Kan anbefales til alle arbeidere og klasseforkjempere.

– Stine (Moelv)

Så vidt jeg vet et av Norges beste reisebyråer for rød turisme til Østen. Veldig kunnskapsrike guider og godt reisefølge. Til tross for uenighet om hvorvidt nådagens kommunistparti er for revisjonistisk, kom alle godt overens med litt baijiu innabords.

– Roar (tidligere AKP-MLer, Oslo)

Fikk tur i gave av foreldrene mine, og visste ikke hva jeg hadde i vente. Er nå helt fasinert av maoisme, og lærte utrolig mye av økter med selvkritikk med tidligere rødgardister. 中国加油!

– Finn (Narvik)