100 år med revolusjon

En reise med fokus på revolusjonære bevegelser i Kina fra Xinhai-opprøret til Xi Jinping

Reisen begynner i Guangzhou hvor vi får omvisning på Sun Yat-Sen universitetet av historiker Hua Lin. Hun forteller om byens historie som internasjonal handelshavn og kruttpotte for opiumskriger og tidlige revolusjonære tilstrømninger, til nådagens forsøkslab for ny politikk i Kinaspesifikk sosialisme. Vi vil arrangere tur til en nærliggende fabrikk der vi får et innblikk i arbeidernes kår etter 70 år med sosialisme.

Vi tar hurtigtog østover til Ruijin i Jiangxi-provinsen der folkets frigjøringshær hadde hovedsete under Jiangxisovjetet. Det blir foredrag med partihistoriker Zhao Jintang som forteller om partiets tidlige dager før Mao var dominerende. Byen har flere minnesmerker med Maos originale kalligrafi.

Senere går turen til Xiamen der vi får et sjeldent innblikk i diplomati, militærstrategi, og ett-kina-politikk med tidligere general Hong Difang hos senteret for Taiwan og tosidige relasjoner.

Deretter går turen nordover til Lushan – kjent for varme kilder og den skjebnesvangre konferansen i 1959. Det vil være høytlesning av et utvalg av Maos taler, og diskusjon rundt mulige tolkninger av det store spranget sett i historisk lys. Det vil også arrangeres frivillige økter med selvkritikk.

Vi tar farvel med Maos era i Hubeis provinshovedstad Wuhan. Byen er kjent for de voldelige trefningene mellom faksjoner under kulturrevolusjonen, og vi vil minnes de som falt og hva de kjemper for. Grunnet en noe spent situasjon med myndighetene om kulturrevolusjonens korrekte tolkning vil ingen partihistorikere holde foredrag. Men vi har en avtale med Vestre Lotusdistrikts sjette nabolags mahjongklubb, som har flere tidligere rødgardister som medlemmer, om å høre deres fortellinger rundt opplevelser under det kaotiske tiåret.

Vi følger Yangtze-elven nedstrøms til den tidligere hovedstaden Nanjing. Her blir det satt av tid til besøk av Sun Yat-Sens mausoleum, og minnesmerket til ofrene for Japans beryktede massaker i 1937. Ideolog og historiker Dao Yacui vil fortelle om nådagens korrekte tolkning av Sun Yet-Sens ideologi for Kina, hvordan den falt av sporet av vestlig tankegods under Chiang Kai-Shek, og hvordan kommunistpartiet stadig utvikler revolusjonens teser for å skape det nye Kina.

Turen avsluttes i Shanghai der vi setter av to dager til egenrådighet, og besøker det nyåpnede senteret for ett-belte-en-vei-initiativet og Xi Jinpings ideologi.

33888,-

19 dager

ideologi★★★

revisjonisme★★★